Algemene voorwaarden

1. Uw afspraak

Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van naam, e-mail en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra indicaties

Bij een eerste afspraak wordt een kort intakegesprek afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Angelus Lucus Massage besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat u op uw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen.
Wanneer u ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met uw (huis-)arts voordat u een afspraak bij Angelus Lucus Massage maakt.

3. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Angelus Lucus Massage helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

4. Betalingen

Alle behandelingen dienen contant te worden betaald voor of direct na de behandeling, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Angelus Lucus Massage.

5. Aansprakelijkheid

Angelus Lucus Massage is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Alle behandelingen die worden aangeboden door Angelus Lucus Massage zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust en ontspanning. Angelus Lucus Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de behandeling aan Angelus Lucus Massage verstrekt en zal Angelus Lucus Massage inlichten zodra er wijzigingen voordoen. Wanneer u zich laat behandelen bij Angelus Lucus Massage, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

7. Massagekaarten

Massagekaarten zijn persoonlijk en naam gebonden. De kaarten zijn niet uitwisselbaar. Een massagekaart dient van te voren betaald worden en geld pas vanaf ontvangst van betaling. Dit kan via overschrijving of contante betaling. Er wordt altijd een digitale versie van de kaart aangemaakt. Dit is de geldende kaart. Bij verlies kan de kaart zodanig vervangen worden. De massage kaarten zijn geschikt voor massages van 30 of 60 minuten. Het is niet mogelijk om de tijden te wisselen op de massagekaart. Wanneer een massage meer kost dan de standaard prijs kan de massage kaart alleen met toeslag gebruikt worden. Deze toeslag zal op de website vermeld worden. Massage kaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

8. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn beschikbaar bij Angelus Lucus Massage. Op de cadeau bon staat altijd vermeld voor wat voor massage of de tijdsduur van de massage de bon geldig is. Cadeau bonnen kunnen opgehaald worden bij Angelus Lucus Massage. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Wanneer een cadeau bon wordt verzonden is Angelus Lucus Massage niet verantwoordelijk voor de staat van de Cadeau bon bij ontvangst.

9. Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

10. Uitsluiting van deelname en behandeling

Angelus Lucus Massage behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

11. Leeftijd

Voor massages bij Angelus Lucus Massage is de minimum leeftijd 16 jaar. Onder de 16 jaar mag alleen onder begeleiding van een ouder of voogd.

12. Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Angelus Lucus Massage te allen tijde worden gewijzigd